Belediye Otobüsleri Bilgi için tıklayınız DEEPO'YA NASIL ULAŞIRIM ?
Bilgi için tıklayınız

5. Ulusal Fotoğraf Yarışması “Dört Mevsim Antalya”

5. Ulusal Fotoğraf Yarışması “Dört Mevsim Antalya”

ANTALYA DEEPO OUTLET CENTER

5. Ulusal Fotoğraf Yarışması “Dört Mevsim Antalya”

Deepo Outlet Center’ın sanata verdiği değeri toplumla paylaşmak üzere 5.’sini düzenlediği ulusal fotoğraf yarışması, fotoğraf sanatına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenmektedir.

5.Ulusal Fotoğraf Yarışmamız online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

 

 

 

5. Ulusal Fotoğraf Yarışması “Dört Mevsim Antalya”Şartnamesi

 

1. Yarışmanın Organizasyonu:

“Deepo Outlet Center 5. Ulusal Fotoğraf Yarışması”, Deepo Outlet Center tarafından düzenlenmektedir ve yürütülücüğü de Deepo Outlet Center tarafından gerçekleştirilecektir.

 

2. Yarışmanın adı: “Dört Mevsim Antalya”dır.

 

3. Yarışmanın Konusu ve Amacı: Deepo Outlet Center’ın sanata verdiği değeri toplumla paylaşmak üzere 5.’sini düzenlediği ulusal fotoğraf yarışması, fotoğraf sanatına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenmektedir.

Deepo Outlet Center, Antalya’nın doğal güzelliklerini ön plana çıkarmak amacıyla 2017 yılı fotoğraf yarışmasının adını “Dört Mevsim Antalya” olarak belirlemiştir. Antalya’nın doğasını, mevsim çeşitliliğini vurgulayan estetik görüntüleri siz değerli katılımcılarımızın objektifinden görmek istiyoruz.

Yarışmamıza göndereceğiniz fotoğraflarda görüntülerin Antalya’da çekilmiş olmasını beklemekteyiz.

 

4. Yarışma Kategori/Bölümleri:

Yarışma, Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

 

5. Genel Katılım Koşulları:

·           Katılım ücretsizdir.

·           Yarışmaya; Seçici kurul üyeleri, TFSF temsilcisi, yarışma koordinatörü ve birinci dereceden yakınları dışında 18 yaş üstü tüm fotoğraf severler katılabilir.

·           Yarışmacılar, yarışmaya en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli fotoğraf ile katılabilir.

·           Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Bu konuda jürinin kanaati esastır. Katılımcı anlatım biçiminde özgürdür. Çekim tekniklerini istediği gibi kullanabilir.

·           Gönderilecek eserler, TC kanunlarına ve genel ahlak kurallarına aykırı olmayacaktır. Bu tür eserler, doğrudan ve haber verilmeksizin değerlendirme dışı bırakılacak ve gereği görüldüğünde yasal takip gerçekleştirilecektir.

·           Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

·           Deepo Outlet Center’ın daha önce yapılan yarışmalarında ödül ve sergileme almış fotoğraflarla katılım kural ihlali sayılır.

·           Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.

·           Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

·           Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

·           Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

·           Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

·           Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlaması süren katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

·           Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesinde olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.

·           TFSF patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

·           Deepo Outlet Center ve/veya seçici kurul, herhangi bir başvurunun kurallara aykırı olduğunun tespit edilmesi durumunda eser sahibine bilgi vermeksizin başvuruyu geri çevirme ya da değerlendirme dışı tutma yetkisine sahiptir.

·           Antalya dışından dereceye girebilecek yarışmacıların ödül törenine katılımlarında ulaşım, konaklama masrafları kendilerine aittir.

 

6. Telif (Kullanım) Hakları:

·           Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu, kendileri tarafından tasarlanıp çekildiğini taahhüt etmiş sayılacaklardır. Aksine davranıştan doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. Başka bir ifade ile Deepo Outlet Center yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.

●     Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğrafların kullanım hakları eser sahibine ve Deepo Outlet Center’a ait olacaktır. Deepo Outlet Center bu eserleri kendi yayını olan katalog, takvim, broşür, föy, insert, afiş, poster, kitap, dergi gibi basılı işlerle beraber web ve benzeri sanal ortamlarda tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismiyle birlikte kullanabilecektir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Eser sahipleri kullanılan bu eserlere ilişkin her ne nam altında olursa olsun hiçbir ücret talebinde bulunmayacaklarını beyan ve kabul etmişlerdir.

●     Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb taleplere ilişkin sorumluluk fotoğrafı çeken ve/veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir. Eser gönderenler bu konuda (eserde yer alan/alabilecek kişi, araç, mekân, eser, kavram vb konularda) gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu; doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda Deepo Outlet Center sorumlu olmayacaktır.

·           Deepo Outlet Center, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. Ödül alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde Düzenleme Kurulu’na gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.

·           Yarışma sonucu ile ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğraflar Deepo Outlet Center’in http://www.deepo.com.tr ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ile http://tfsfonayliyarismalar.org adreslerinde yayınlanarak duyurulacak; ayrıca ödül ve sergileme alan katılımcılar telefon ve e-posta ile bilgilendirilecektir. Ödül alan fotoğraflar TFSF web sayfalarında ve Sosyal Medya (Facebook, twitter, instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını Almanak 2017’de yayımlanacaktır.

·           Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

·           Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.

·           Yarışmaya TFSF web sayfasına üye olarak katılıp fotoğraf gönderenler tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

 

7. Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

·           Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.

·           Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

·           İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.

·           Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

·           Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

·           Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

·           Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

·           Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

·           Ülke kodu (TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (DC) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İsimlendirme:

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin Ömer Eril Yılmaz için omery veya oeril veya erily gibi).

3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli (Digital Color) > DC).

4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz’ın “Sahilde Kış” adlı 1 no’lu fotoğrafı için “TRomeryDC1_sahilde_kis” veya 2 no’lu “Renk Cümbüşü” adlı fotoğrafı için “TRomeryDC2_renk_cumbusu” gibi…

·           İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

·           Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Deepo Outlet Center sorumlu olmayacaktır.

 

 

8. Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):

Cihan İŞBAŞI                                  Graphx Ajansı Yaratıcı Yönetmeni

Giray ERCENK                               Kent Tarihçisi

Haşmet ÖYKEN                              Gazeteci

İbrahim LALELİ                                Fotomuhabir

Mevlüt YENİ                                    Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı

Nafia Özdemir HANYALOĞLU      Yrd. Doç. Akdeniz Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölüm Bşk.

Nizamettin ÖZMEN                         Gazeteci, Fotoğraf Sanatçısı

Orhan YURTSEVER                       Dr. Fotoğraf Sanatçısı, AFSAK

V. Cem LİVANELİOĞLU                Deepo Outlet AVM Genel Müdürü

Seçici Kurul, en az beş üyenin katılımı ile toplanacaktır.

 

TFSF Temsilcisi: Mehmet BOYACI

 

9. Yarışma Takvimi:

Yarışma Başlangıç Tarihi                 : 10 Şubat 2017 Cuma saat 10.00 (TSI)

Yarışma Son Katılım Tarihi              : 12 Mayıs 2017 Cuma saat 23.00 (TSI)

Jüri Değerlendirmesi                       : 18 Mayıs 2017 Perşembe

Sonuçların Açıklanması                   : 20 Mayıs 2017

Ödül Töreni                                      : 26 Mayıs 2017

 

10. Ödüller ve Sergileme:

Birincilik                                                  2.500.- TL

İkincilik                                                    2.000.- TL

Üçüncülük                                              1.500.- TL

Mansiyon (3 adet)                                      300.- TL

Sergileme (En fazla 20 eser)          : --

 

11. Yarışma Koordinatörü/İletişim:

Bihter NALBANT

Deepo Outlet Center Altınova Sinan Mah. Serik Cad. No: 309 Kepez-ANTALYA

E-mail: bihter@deepo.com.tr  -  Tel: (0242) 340 54 70

 

12. Yarışmamız TFSF tarafından TFSF 2017-033 numara ile onaylanmıştır.

 

 
  


Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.